At regere friheden – en analyse af politisk magt I avanceret liberale demokratieren

in C. Borch and L. Thorup Larsen, eds. Luhmann and Foucault Til Diskussion, pp.180-200, Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, .