Eriarvoisuus ja valta hyvinvointivaltion jalkeen

in R. Eräsaari, ed. Hyvinvointivalion Tragedia, pp.19-56, Helsinki: Gaudemus, .