Gouvernmentaliseringen af livet: beregningen af den globale sundhed

in Mads Karlsen and Kaspar Villadsen, eds. Sundhed Og Magt, pp. 59-106, Hans Reitzels Forlag, .With Ayo Wahlberg