Governing through the brain

Festschrift for Uffe Juul Jensen, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus University, June 19-20 2015.